Impressum


Odpovědnost za obsah stránek/Verantwortlich für den Inhalt:

Dünkel & Keller Personalservice GmbH
Zastoupena jednatelem společnosti panem Thomasem Kellerem/vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Keller
Registrace: Městský soud Bayreuth/Registergericht: Amtsgericht Bayreuth
Registrační číslo/Registernummer: HRB 2480
Daňové identifikační číslo dle § 27 a Zákona o dani z obratu (Umsatzsteuer- ID)
DE 812046494
St. Georgen-Strasse 9
D-95463 Bindlach
Fon: +49 (0) 9208 662 0
Fax: +49 (0) 9208 1639
E-Mail: info@dk-technik.com
www.dk-zeitarbeit.de


Odpovědný dozorčí úřad/Zuständige Aufsichtbehörde:

Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion Bayern
Regensburger Strasse 100/104
D-90478 Nürnberg
Fon: +49 (0) 911 179 0
E-Mail: bayern@arbeitsagentur.de

Odpovědnost za ochranu dat/Verantwortlicher für den Datenschutz:

Lutz Lehmann
Příslušný pracovník pro ochranu dat/Datenschutzbeauftragter
St. Georgen-Strasse 9
D-95463 Bindlach
Fon. +49 (0) 9208 662 77
Fax. +49 (0) 9208 662 39
E-Mail: Lehmann.Lutz@dk-technik.com


Odpovědnost za obsah stránek/Verantwortlicher für den Inhalt:

Lutz Lehmann
Webmaster
St. Georgen-Strasse 9
D-95463 Bindlach
Fon. +49 (0) 9208 662 0
Fax. +49 (0) 9208 163 9
E-Mail: Lehmann.Lutz@dk-technik.com

Design & koncept/Design & Konzept:

webDa Medien GmbH
Lichtenhaidestr. 11a
D-96052 Bamberg
eMail: info@webda.de
Internet: www.webda.de

Autorské právo a ochranná známka/Urheberrecht und Markenschutz:
© Dünkel & Keller Personalservice GmbH 2003. Všechna práva vyhrazena./© Dünkel & Keller Personalservice GmbH 2003. Alle Rechte vorbehalten.

Veškeré texty, obrázky, grafiky, multimediální data a vzhled webové stránky firmy Dünkel & Keller podléhají zákonům na ochranu duševního vlastnictví, především autorskému právu.
Jejich další použití v jakékoliv formě je možné pouze po výslovném souhlasu firmy Dünkel & Keller./Alle Texte, Bilder, Grafiken, Mulitmediadateien sowie das Layout der Website von Dünkel & Keller unterliegen den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums, insbesondere dem Urheberrecht.
Eine Weiterverwertung in welcher Form auch immer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von Dünkel & Keller.