Ochrana osobních dat


Záruka obsahu stránek
Internetové stránky firmy Dünkel & Keller Personalservice GmbH jsou neustále aktualizovány. Jejich vzhled a obsah byl vytvořen s nejvyšší pečlivostí. Firma Dünkel & Keller Personalservice GmbH však nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za správnost a úplnost zde uvedených informací.

Distanční prohlášení
Aktivní odkazy, které se nacházejí na internetových stránkách firmy Dünkel & Keller Personalservice GmbH, nelze považovat za doporučení této firmy. Přesnost a správnost informací, obsažených na stránkách z odkazů, nejsou firmou Dünkel & Keller Personalservice GmbH přezkoumávány. Dünkel & Keller Personalservice GmbH tak nenese odpovědnost za obsahy stránek z aktivních odkazů. Dünkel & Keller Personalservice GmbH tak nepřebírá žádnou zodpovědost za škody vzniklé při použití zde nalezených informací.

Ochrana osobních dat
Respektujeme Vaše soukromí. Pokud navštívíte jakoukoliv internetovou stránku, příslušný server automaticky ukládá IP adresu Vašeho poskytovatele, internetovou stránku, kterou jste navštívili předtím, internetové stránky, které si na tomto serveru prohlédnete a dále také datum a dobu prohlížení internetových stránek. Tyto informace jsou potřebné pro technickou správu internetových stránek a pro provoz serveru. Dünkel & Keller Personalservice GmbH Vám zaručuje, že Vaše data nebudou použita k účelnému shromažďování informací o Vaší osobě a že tato data nebudou – ať již v původní podobě či různě zpracovaná – podána třetí osobě. Takto uložená data budou použita pouze ve prospěch uživatelů za účelem dalšího vylepšování a vyvíjení internetových stránek firmy Dünkel & Keller Personalservice GmbH. Všechna osobní data budou automaticky smazána po ukončení procesu výběrového řízení, nejpozději však do 12 měsíců od data zaslání formuláře/poptávky.

Google Analytics
Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, která umožňuje webovou analýzu firmě Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textová data, která budou uložena ve Vašem počítači a která umožňují analýzu používání internetové sítě. Informace (včetně Vaši IP adresy), získané prostřednictvím těchto „Cookies“ budou zaslány na server firmy Google v USA a zde uloženy. Google bude tyto informace používat pro vyhodnocení Vašeho využívání internetu a za účelem sestavení statistik o aktivitách na jednotlivých internetových stránkách pro jejich provozovatele. Google předá takto získané informace také třetím osobám, pokud mu to udává zákon nebo pokud tyto na zakázku firmy Google získaná data zpracovávají. Google v žádném případě nesmí spojovat Vaši IP adresu s dalšími daty. Instalaci Cookies můžete snadno zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče; musíme Vás ale upozornit, že v tomto případě mohou být negativně ovlivněny veškeré funkce zvolených (např. těchto) internetových stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte s výše popsaným použitím dat, které o Vás byly společností Google získány, k uvedeným účelům.

Se získáváním a ukládáním zmíněných dat lze kdykoliv vyjádřit nesouhlas. V důsledku diskuze o používání nástrojů analýzy s kompletními IP adresami Vás chceme upozornit na skutečnost, že tato internetová stránka využívá systém Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“ a proto mohou být získané IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené verzi, aby bylo zabráněno přímé spojitosti s konkrétními osobami.